ทำบุญถวายสังฆทาน
  • 18 July 2019
  • 769
  • 0
เข้าพรรษาปีหมู ทำบุญถวายสังฆทาน ได้อานิสงส์มาก ทำสิ่งใดสำเร็จแบบหมูๆ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ห
อ่านต่อ