ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Libraly)
  • 11 September 2017
  • 778
  • 0
เมื่อครั้งเป็นเด็กการหาหนังสือมาอ่านสักเล่มไม่ใช่เรื่องง่าย สมัยนั้นการเดินทางเข้าเมืองของเด็กภูธรไม่สะดวกสบายเช่นทุกวันนี้ ถนนหนทางรถราบ้านช่อง ไฟฟ้าส่องทางยังมีไม่ทั่วถึง การได้อ่านหนังสือที่ชอบได้แต่อาศัยห้องสมุดเล็กๆ ของโรงเรียน การ์ตูนขายหัวเราะ
อ่านต่อ