กลุ่มเพื่อน ...
  • 19 February 2018
  • 602
  • 0
อันจะกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "กลุ่มเพื่อน..."  การที่เราอยู่ในสังคมสังคมหนึ่ง แล้วต้องย้ายมาอยู่อีกสังคมหนึ่ง เมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยน แน่นอนหนึ่งสิ่งที่เราต้องพบเจอ คือ คนมากหน้าหลายตาเข้าหาทำความรู้จัก จนกลายมาเป็น "เพื่อน"
อ่านต่อ