วิธีสร้าง QR CODE โดยใช้โปรแกรม EXCEL
  • 24 August 2020
  • 717
  • 0
ปัจจุบันการนำ QR CODE มาใช้ในธุรกิจต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่า การนำเสนอข้อมูล การส่งข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม มักจะใช้ QR CODE เป็นสัญลักษณ์ เนื่องจากประหยัดพื้นที่ ดูทันสมัย และไม่เสียค่าใช้จ่าย เราสามารถสร้าง QR CODE ไ
อ่านต่อ