กรมสุขภาพจิต
  • 5 January 2017
  • 226
  • 0
กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง:  นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน:  18000บาท ประเภท:  บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง:  2ตำแหน่ง รายละเอียดรับสมัคร  
อ่านต่อ