รับสมัคร วิศวกรโยธา และอื่น ๆ
  • 5 June 2018
  • 163
  • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล, วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน: 13,800  ตามเอกสาร  19,500บาท ประเภท:  
อ่านต่อ
รับสมัคร นักบริหารงานบุคคล
  • 5 June 2018
  • 153
  • 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ   ตำแหน่ง:  นักบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน:  ตามเอกสารบาท จำนวนตำแหน่งว่าง:  1ตำแหน่ง ระดับการศึกษา: &n
อ่านต่อ
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ
  • 5 June 2018
  • 522
  • 0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่ง:  พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน:  15000-16500  บาท ประเภท:  วิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง&
อ่านต่อ