รับสมัคร วิศวกรโยธา และอื่น ๆ
  • 5 June 2018
  • 160
  • 0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล, วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน: 13,800  ตามเอกสาร  19,500บาท ประเภท:  
อ่านต่อ