สำรวจจักรวาลความคิด จะทำอย่างไรให้ชีวิต “มีค่า”
  • 27 April 2020
  • 473
  • 0
สำรวจจักรวาลความคิด จะทำอย่างไรให้ชีวิต “มีค่า” (อ้างอิงจากงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องผลกระทบทางลบของการเปรียบเทียบทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)   มนุษย์นั้นมีความต้องการการได้รับความเ
อ่านต่อ