รับสมัคร นักบริหารงานบุคคล
  • 5 June 2018
  • 150
  • 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ   ตำแหน่ง:  นักบริหารงานบุคคล อัตราเงินเดือน:  ตามเอกสารบาท จำนวนตำแหน่งว่าง:  1ตำแหน่ง ระดับการศึกษา: &n
อ่านต่อ