สำรวจจักรวาลความคิด จะทำอย่างไรให้ชีวิต “มีค่า”
  • 27 April 2020
  • 470
  • 0
สำรวจจักรวาลความคิด จะทำอย่างไรให้ชีวิต “มีค่า” (อ้างอิงจากงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องผลกระทบทางลบของการเปรียบเทียบทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)   มนุษย์นั้นมีความต้องการการได้รับความเ
อ่านต่อ
จับความรู้ ใส่ประสบการณ์
  • 5 January 2017
  • 1,152
  • 0
  ในชีวิตการทำงานของแต่ละคนย่อมได้รับโอกาสที่ไม่เหมือนกัน ก้าวไปทีละขั้น อาจไปถึงจุดหมายช้ากว่า แต่สิ่งที่ได้รับ คือ รากฐานที่แข็งแรง มั่นคงและมากไปด้วยประสบการณ์ การใช้ทฤษฏีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ความหมายของคำว่า &l
อ่านต่อ