จับความรู้ ใส่ประสบการณ์
  • 5 January 2017
  • 1,163
  • 0
  ในชีวิตการทำงานของแต่ละคนย่อมได้รับโอกาสที่ไม่เหมือนกัน ก้าวไปทีละขั้น อาจไปถึงจุดหมายช้ากว่า แต่สิ่งที่ได้รับ คือ รากฐานที่แข็งแรง มั่นคงและมากไปด้วยประสบการณ์ การใช้ทฤษฏีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ความหมายของคำว่า &l
อ่านต่อ