ขิงยี่งแก่ยิ่งดี มากสรรพคุณ
  • 8 December 2017
  • 1,382
  • 0
ถ้าเอ่ยถึงขิง หลายคนคงนึกออก เพราะมักจะเห็นบนจาน ในชามโจ๊ก มีกลิ่นหอม ดับกลิ่นคาว และนึกถึงต้นขิงที่มีลักษณะเหมือนกอข่า หัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน ปลูกได้ง่ายตามพื้นดินที่มีความชื้นทั่วไป เป็นพืชผักสวนครัวที่มักจะมีแทบทุกบ้าน หรือนึกถึงละครขิงก็ราข่าก็แร
อ่านต่อ