ติดต่อนักเขียนได้ที่
waenchara@gmail.com

แว่นชรา

เป็นนักเขียนอิสระที่เคยมีผลงานการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์และเขียนหนังสือด้านไอที
มีแนวการเขียนที่ใช้คำง่าย ๆ และใช้ภาพประกอบที่ได้จากฝีมือการถ่ายภาพของตนเองเป็นหลัก

ผลงานในอดีต

บทความทั่วไป ในหนังสือพิมพ์เครือฐานเศรษฐกิจ 
เสียงร้องจากสัตว์ป่าและธรรมชาติ รางวัลรองชนะเลิศ จาก shinee.com
เขียนคำนิยม แนะนำหนังสือ How To 
หนังสือ "คนรุ่นใหญ่ หัวใจไอที" พ.ศ. 2545
หนังสือ "Website 2012" พ.ศ. 2545
Blogger ok nation
นักเขียนอิสระ