อุทยานแห่งชาติลำคลองงูกาญจนบุรี
 

 

เป็นชื่อของลำห้วยซึ่งไหลวกวนและสลับซับซ้อนผ่ากลางผืนป่ากัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูนกลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกับการสะสมของตะกอนหินปูนที่ใช้เวลานานแสนนานจึงเกิดเป็นหินงอกหินย้อยประติมากรรมของธรรมชาติที่สวยงาม ภายในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงมีถ้ำหลายแห่งที่น่าเดินทางเข้าไปสำรวจความงดงามเช่น 
ถ้ำเสาหินอยู่ห่างจากปากห้วยลำคลองงู6กิโลเมตรลักษณะเป็นถ้ำทะลุภายในมีห้วยลำคลองงูไหลผ่านตลอดจุดเด่นที่น่าสนใจคือเสาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางถ้ำวัดความสูงจากพื้นถึงยอดเสาได้62.5เมตรนับได้ว่าเป็นเสาหินที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบมาในปัจจุบันอีกทั้งภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆเป็นจำนวนมากจัดได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความงดงามและมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมเส้นทางการเดินทาง