เงื่อนไขและข้อตกลงในการโพสต์เวบบอร์ด

  1. การจัดหมวดหมู่ในเวบบอร์ด ทางเวบได้กำหนดหมวดหมู่ให้เลือกใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หากมีหมวดหมู่ใดที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม สามารถแจ้งเพิ่มได้ที่ senleknamsaii@gmail.com
  2. ห้ามโพสต์ขายของผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้น
  3. ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
  4. ห้ามโฆษณาสินค้าหรือสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด
  5. ห้ามใช้ข้อความลามก อนาจาร หรือใช้ภาพที่ไม่เหมะสม
  6. ห้ามโฆษณาสิ่งเสพติดทุกประเภท
  7. ห้ามลงข้อความ หรือเนื้อหาในเชิงวิจารณ์ เกี่ยวกับ การเมือง ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  8. ห้ามโฆษณาชักชวนเรื่องการพนันทุกชนิด
  9. หากตรวจพบการผิดเงื่อนไข ทางเวบจำเป็นต้องลบทิ้งทันที
หัวข้อ Reply เข้าดู
สิ่งต้องห้าม 7 ประการในการรับข้อร้องเรียน
hipotraining
0 82
ลักษณะการพูดที่ห้ามเด็ดขาด เมื่อลูกค้าร้องเรียน
hipotraining
0 86
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
hipotraining
0 95
EQ ของผู้รับข้อร้องเรียน
Hipotraining Consultancy
0 78
ทัศนคติ มุมมองและแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน
hipotraining
0 98
ระบบในการจัดการข้อร้องเรียน
hipotraining
0 76
การชดเชย
hipotraining
0 59
เทคนิคในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
hipotraining
0 57
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
้hipotraining
0 68
ช่องทางการร้องเรียน
้hipotraining
0 52
การป้องกันข้อร้องเรียน
Hipotraining Consultancy
0 57
จ้างเขียนบทความ หลายหัวข้อ
จ้างเขียนบทความ
3 650
ขอคำแนะนำในการเขียนบทความด้านไอที
สานิตย์
5 654