จับความรู้ ใส่ประสบการณ์

 

ในชีวิตการทำงานของแต่ละคนย่อมได้รับโอกาสที่ไม่เหมือนกัน ก้าวไปทีละขั้น อาจไปถึงจุดหมายช้ากว่า

แต่สิ่งที่ได้รับ คือ รากฐานที่แข็งแรง มั่นคงและมากไปด้วยประสบการณ์

การใช้ทฤษฏีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด

ความหมายของคำว่า “การเรียน” กับ “การเรียนรู้” แตกต่างกัน
การเรียน ...ได้มาจากตำรา เปรียบเสมือนภาคทฤษฏี หาซื้อได้ทั่วไป
แต่การเรียนรู้ ... เปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ ที่หาได้จากประสบการณ์ในชีวิต ได้ลงมือทำจริง ปัญหาจริง แก้ไขจริง

คนเราต่างจิต ต่างใจ ต่างมุมมอง คนที่เรียนเก่ง อาจทำงานไม่เก่งก็มี
และคนที่เรียนไม่เก่ง แต่ทำงานเก่งก็มีไม่น้อย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน ก็คือ “คุณค่าในตัวเอง”
อย่าพยายามเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง
ความสามารถของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงอย่างเดียว

สำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก

หลาย ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากการใช้ทฤษฏีในการวิเคราะห์และอ้างอิงแล้ว จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ร่วมด้วย

ดังนั้น หากเรารู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์  สร้างความชำนาญที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและส่วนรวม
เมื่อถึงวันที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วย้อนกลับไปมองทุกก้าวที่เคยมาผ่านมา

เราจะรู้สึกว่า เวลาที่ผ่านไปนั้น ... ไม่เสียดายเลย !

 

 

บันทึกงานเขียน โดย

หมึกหวาน