แจกฟรีคู่มือการติดตั้ง ZWCAD
  • 1 April 2017 at 15:40
  • 1587
  • 0

โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้งานด้านการออกแบบการก่อสร้าง นอกจากโปรแกรม Autocad แล้ว ปัจจุบันยังมีโปรแกรม ZWCAD เป็นอีกหนึ่งโปรแกรม ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานในด้านการออกแบบงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ด้วยราคาและฟังก์ชั่นการใช้งานที่เทียบเท่า Autocad จึงทำให้มีปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นการใช้งานของ ZWCAD สามารถตอบโจทก์ความต้องการในการออกแบบได้มากมายเลยทีเดยว ดังนั้น ในบทความนี้จะแนะนำในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม ZWCAD เวอร์ชั่น 2017 โดยเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Dongle  (Activate Key)

 

ในขั้นตอนการสั่งซื่อโปรแกรม ZWCAD นี้ เราสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการใช้งานโดยการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านวิธีใด มีให้เลือกใช้งาน 2 ช่องทาง คือ Dongle และ Internet 

แต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรฯ