วิธีสร้าง QR CODE โดยใช้โปรแกรม EXCEL

ปัจจุบันการนำ QR CODE มาใช้ในธุรกิจต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่า การนำเสนอข้อมูล การส่งข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม มักจะใช้ QR CODE เป็นสัญลักษณ์ เนื่องจากประหยัดพื้นที่ ดูทันสมัย และไม่เสียค่าใช้จ่าย เราสามารถสร้าง QR CODE ได้จากแอพพลิเคชันบนมือถือได้เอง หรือจะใช้โปรแกรม Excel ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ได้ ในที่นี้จะขอแนะนำการสร้างจากโปรแกรม Excel เป็นวิธีที่ง่าย ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็สามารถสร้าง QR CODE เพื่อใช้งานได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 1 - เปิดโปรแกรม Excel (ตัวอย่างภาพที่แสดงนี้ เป็น Excel Ver. 2019)

บนแถบเมนู ให้คลิกเลือก Insertขั้นตอนที่ 2 - คลิก Get Add ins

 

ขั้นตอนที่ 3 - จะแสดงกรอบคำสั่ง Office Add-ins

ให้สังเกตในช่อง Search  ให้พิมพ์ QR4OFFICE และคลิกที่ แว่นขยายขั้นตอนที่ 4 - โปรแกรมจะแสดงคำสั่ง QR4Office ขึ้นมา

ให้เราคลิก  Add

ขั้นตอนที่ 5 - ให้คลิก Continue

 

ขั้นตอนที่ 6 - สังเกตด้านขวามือ จะแสดงตารางข้อมูลการสร้าง QR CODE

ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสร้าง ตามตัวอย่าง จะเลือกสร้างเบอร์โทรศัพท์

จากนั้นให้เลือกขนาดของ QR CODE  และคลิก Insert ที่ด้านล่าง

โปรแกรมก็จะสร้าง QR CODE ให้ทันที ขั้นตอนที่ 7 -  QR CODE ที่สร้าง จะปรากฎอยู่บน Worksheet 

เราสามารถใช้เมาส์ลาก เพื่อยืดหรือลดขนาดได้ตามความต้องการ 


จากนั้นให้โหลดแอพบนมือถือ แล้วทดสอบสแกน QR CODE ที่สร้างไว้ 

หากต้องการไฟล์เพื่อนำไปสั่งพิมพ์ ให้ Export ผ่าน Excel ได้ทันที

โดยสามารถ Export ได้หลายประเภทนามสกุลไฟล์