ทำบุญถวายสังฆทาน

เข้าพรรษาปีหมู ทำบุญถวายสังฆทาน ได้อานิสงส์มาก ทำสิ่งใดสำเร็จแบบหมูๆ

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษาในปี 2562 (ปีหมู) ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม

พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญกับวันเข้าพรรษา ก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น

การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นก็ไม่เป็น สังฆทาน

ปัจจุบัน คนไทยนิยมซื้อของมาจัดสังฆทานเอง เพราะได้ของที่ดี มีคุณภาพ กำหนดงบประมาณได้เอง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือ สิ่งของที่นำมาจัดในชุดสังฆทานเป็นสิ่งที่พระสงฆ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และผู้ที่นำมาถวายก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญอีกด้วย เรามาดูกันว่า มีอะไรในชุดสังฆทานบ้าง...

1. สมุด ปากกา ดินสอ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ หรือสามเณรในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หรือไว้ใช้จดนัดหมายกิจนิมนต์ต่างๆ

2. แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในส่วนของการมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ไม่มีทางที่จะมีปัญหาในช่องปาก นอกจากนี้ ยังมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้คำพูด จะมีวาจาที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่ง พูดจามักจะน่าเชื่อถือ

3. มีดโกน อานิสงส์ที่ได้รับจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต เพราะจะเป็นผู้ที่มีสมาธิ ทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ จะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลาย ทำให้ประสบความสำเร็จในบั้นปลาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆ มีจิตใจที่ผ่องแผ้ว สุขทั้งกายและใจ อุปสรรคที่ต้องเผชิญก็มลายหายไป

4. ผ้าขนหนู ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่จะพรั่งพร้อมไปด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบาย

5. ไม้ขีดไฟ เพื่อให้เกิดแสงสว่าง และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

6. กระดาษทิชชู่ เพื่อให้ชีวิตไม่ต้องพบเจอเรื่องทุกข์เศร้า

7. รองเท้า อานิสงส์ที่ได้รับ จะเป็นผู้ที่มีบริวารมาก จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเป็นอย่างดี ในเรื่องของโรคเกี่ยวกับเท้าก็หมดไป เดินทางไปไหนถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

8. น้ำดื่ม เป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายและประทังความหิวกระหายระหว่างวันโดยไม่ผิดศีล อานิสงส์ 10 ประการ คือ คล่องแคล่วว่องไว มีชื่อเสียง มีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความกระหาย มีบริวารมาก อายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีพละกำลัง มีปัญญามาก และมีความสุข

9. นมถั่วเหลือง เป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกาย

10. ธูป เทียน ส่งผลให้เป็นคนที่มีสติปัญญาที่ฉลาดปราดเปรื่อง สามารถรู้จักแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาและจัดการกับเรื่องต่างๆกับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี

11. ซองเปล่า เพื่อใส่ปัจจัยถวายพระสงฆ์

ได้อานิสงส์มากมายขนาดนี้ ต้องรีบไปซื้อของมาจัดชุดสังฆทาน เพื่อเตรียมนำไปถวายในวันเข้าพรรษาซะแล้ว ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรือง ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแบบหมูๆ 

 

เนื้อหา โดย บุญนำพา