กลุ่มเพื่อน ...

อันจะกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "กลุ่มเพื่อน..." 

การที่เราอยู่ในสังคมสังคมหนึ่ง แล้วต้องย้ายมาอยู่อีกสังคมหนึ่ง เมื่อกาลเวลาผันเปลี่ยน แน่นอนหนึ่งสิ่งที่เราต้องพบเจอ คือ คนมากหน้าหลายตาเข้าหาทำความรู้จัก จนกลายมาเป็น "เพื่อน" หลาย ๆ คนมารวมกันก็กลายเป็น "กลุ่มเพื่อน"

ในช่วงแรก ๆ เรายังคงไม่รู้หรอกว่า เพื่อนแต่ละคนมีนิสัยจริง ๆ อย่างไร มันคงเหมือนการเสี่ยงทายอะไรสักอย่าง คาดคะเนผลไม่ได้ ต่างคนต่างงัดข้อดีของกันและกันออกมา ซึ่งก็ไม่น่าแปลก เพราะคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งให้อยู่ "คนเดียว

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น แน่นอนว่า ข้อเสียของตัวเองย่อมหลุดออกมามากขึ้นเช่นกัน และเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับข้อเสียของอีกฝ่าย ก็นำมาสู่การขัดแย้ง

ทัศนคติหรือนิสัยส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ หากนิสัยไม่เปลี่ยน ไลฟสไตล์หรือความคิดไม่ตรงกันมาก ๆ อยู่ด้วยกันแม้ไม่ทะเลาะ แต่ก็อาจนำมาซึ่งความอึดอัดอยู่ดี

หากแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ช่างน่าแปลก เมื่อรู้ว่าความคิดไม่ตรงกัน ทัศนคติไม่ใช่ทางเดียวกัน เมื่อคิดจะถอยออกมา หลาย ๆ ครั้งจากมิตรกลับกลายเป็นศัตรูหรือคนไม่รู้จักกันแทน ...

 

#สดุดีความสัมพันธ์ที่ถูกเรียกว่า มิตรภาพ

 

เขียนโดย  Aloha