ตามรอย "บอลลูน" ที่วังเวียง ประเทศลาว

          หลายครั้งที่มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่สำคัญหรือจุดน่าสนใจของจังหวัดนั้นอยู่เสมอ แต่ละจังหวัดจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ และสำหรับการเดินทางใครั้งนี้ เรามีแนวความคิดที่จะไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านกันบ้าง นั่นก็คือ ประเทศลาว  เนื่องจากการบอกต่อของบรรดาเพื่อนฝุงที่เคยได้ไปมาอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงคำบอกเล่าจากคนรอบข้างที่เคยไปมาแล้ว ก็ได้รับการแนะนำให้ไป ”วังเวียง” ล่องเรือในแม่น้ำซองเพื่อชมวิวทิวทัศน์ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งการติดตาม “บอลลูน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศลาว เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ตลอดการล่องเรือได้ควบคู่ไปกับการกดชัตเตอร์ริมสองฝั่งแม่น้ำซอง เพื่อเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นบันทึกการเดินทางอีกครั้ง

ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งริมน้ำซอง


สะพานข้ามจากฝั่งหนึ่ง ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง บนสะพานจะเป็นที่สัญจรของคนและยานพาหนะบรรยากาศการใช้บริการเสื้อชูชีพสำหรับล่องเรือให้กับนักท่องเที่ยว

 

มีแพริมน้ำ เหมือนของประเทศไทย คล้าย ๆ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 ต้นไม้สีเขียว ยังคงมีอยู่เต็มสองฝั่งของแม่น้ำ ที่สำคัญคือ น้ำใสมาก

ที่พักสวยงาม การออกแบบบ้าน  ดูแล้วเหมือนบ้านเราสะพานข้ามตรงนี้ รถมอเตอร์ไซด์ใช้เป็นทางผ่าน ไม่มีรั้วกั้นซ้ายขวา
มองจากระยะไกลน่าหวาดเสียว

 ระหว่างทางล่องเรือ มีบอลลูนของนักท่องเที่ยว ลอยอยู่ไกล ๆ เป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นมาก
จึงไม่พลาดตามกดชัตเตอร์จากระยะไกล ... ภาพบอลลูนที่รอคอย

 

ผ่านบริเวณท้องฟ้าสว่าง บอลลูนยังคงลอยไปช้า ๆ  จนใกล้ที่พักของเรา

อยู่เหนือที่พัก เริ่มใกล้มากขึ้น

 

ภาพนี้แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมขึ้นบอลลูนเพื่อชมธรรมชาติ มีการโบกมือทักทายกับเรา

สอบถามไกด์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าบริการบอลลูน คือ USD80 ต่อคน ให้บริการ 2 รอบ คือ เช้าและเย็น 

ใช้เวลาในการลอยครั้งละประมาณ 45 นาที

 

 สิ้นสุดบันทึกการเดินทางไปวังเวียงในครั้งนี้ด้วยความประทับใจ!