เทคนิคการเขียนบทความด้าน IT
  • 16 November 2017 at 14:20
  • 778
  • 0

ปัจจุบันการเขียนบทความ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้พอสมควร หลายคนหันมาสนใจการเขียนบทความกันมากขึ้น ส่วนเรื่องราวและหัวข้อที่นำมาเขียนนั้น มีให้เลือกเขียนมากมาย เช่น การเขียนเพื่อให้ความรู้ การรีวิวสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯ

การเขียนบทความด้านไอที  หากนักเขียนเป็นคนที่สนใจเรียนรู้และมีประสบการณ์ในส่ิงที่เขียนอยู่แล้ว ก็จะได้เปรียบในเรื่องการถ่ายถอดรายละเอียดในบทความได้เป็นอย่างดี รวมทั้งภาพประกอบที่จะช่วยเพิ่มสีสรรค์ในการติดตามผลงานได้ดียิ่งขึ้น

ที่สำคัญคือ เนื้อหาที่จะเขียนออกมานั้น จะนำเสนอให้คนอ่านเข้าใจได้อย่างไร  แนะนำเบื้องต้นอย่างง่ายตามลำดับ ดังนี้

1. กำหนดหัวข้อที่จะเขียนก่อน (อาจเริ่มต้นจากอุปกรณ์หรืออื่น ๆ ที่เราชอบและถนัด)

2. กำหนด key word เน้นคำ หรือประโยคสั้น ๆ  ไว้เป็นแนวทาง

3. ใส่ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองลงไป เช่น เราต้องการบอกอะไรกับคนอ่าน ..

4. ระวังเรื่องการใช้คำสะกด การเว้นวรรค และคำเชื่อมต่าง ๆ 

5. อย่าใช้ key word ซ้ำไป ซ้ำมา จนคนอ่านงง 

6. มีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน ถ้าเป็นภาพที่เราถ่ายเอง ยิ่งแสดงให้เห็นว่า เรามีความรู้เกี่ยวกับงานเขียน

7. นามปากกา (ถ้ามี)

8. หลังเสร็จจากการเขียน ให้คนรอบข้างได้อ่าน ส่วนตัวคนเขียน ให้วางงานเขียนที่เสร็จแล้วพักไว้ก่อน

ให้สายตาได้พักผ่อน ผ่านไปสักประมาณ 1-2 อาทิตย์ แล้วค่อยกลับมาอ่านงานเขียนของตนเอง

แนะนำให้ทิ้งช่วงไว้ เพราะจะได้ไม่ชินกับการเขียน จนลืมมองข้ามข้อผิดพลาด หรือตัวสะกดใด ๆ 

9. ไม่ควร Copy ข้อความ ประโยค หรืองานเขียนของคนอื่น เพื่อนำมาตัดต่อเป็นงานเขียนของตนเอง


แนะนำให้ใช้รูปแบบการเขียนของตัวเองเป็นหลัก จะช่วยต่อยอดงานเขียนด้านอื่น ๆ ออกไปได้หลายแนวทาง ^^